Uzonyi-Kecskés Judit

egyetemi tanársegéd

Szobaszám:
Telefon:
E-mail: uzonyi-kecskes@mvt.bme.hu
Tanszék: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Segédanyagok

Oktatott tantárgyak