Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter

egyetemi docens

Szobaszám: Q. ép. A311
Telefon: 361463/3997
E-mail: tothzs@mvt.bme.hu
Tanszék: Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Segédanyagok

Oktatott tantárgyak