Adatlap letöltése |  « Vissza

Adózás, adóoptimalizálás (BMEGT35A009)

Kód: BMEGT35A009
Képzés: Alkalmazott közgazdaságtan (BA) szak
Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
Építőmérnöki szak (BSC)
Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak
Gépészmérnöki alapszak (BSc)
Kommunikáció és médiatudomány alapszak
Kommunikáció és médiatudomány mesterszak
Közgazdasági elemző MA
Műszaki menedzser (BSc) szak
Műszaki menedzser szak
Nemzetközi gazdálkodási (BA) szak
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA
Pszichológia mesterszak MA
Regionális és környezeti gazdaságtan
Oktatási mód: Előadás
Modul:
Követelmény:
Heti óraszám: 2+0+0f
Kredit: 2
Háttérismeret: ADÓRENDSZEREK, ADÓTÍPUSOK, A FEJLETT ORSZÁGOK ADÓRENDSZERE, A MAGYAR ADÓRENDSZER KIALAKULÁSA
II.AZ SZJA RENDSZER FELÉPÍTÉSE, MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK, VAGYONADÓK,
III KISVÁLLALATI ADÓK

Előtanulmányok: -
Célkitűzés: Az adózási ismeretek elsődlegesen az adózás hátterét, gazdaságpolitikai funkcióit, a különböző adónemek felépítését tárgyalja. Ezen túlmenően a főbb, a magánszemélyekre és kisvállalkozásokra vonatkozó adófajtákat - SZJA, EVA, KIVA -jelenleg szabályozó törvényeket, gyakorlati példákon keresztül mutatja be. Célja, hogy megismertesse a hallgatókat a személyi jövedelemadó, valamint kisvállalkozói adózás főbb szabályaival, az adóoptimalizálási lehetőségekkel.
Tematika: 1. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK, TÖRVÉNYEK, TÖRVÉNYEK FELÉPÍTÉSE, MÁS JOGSZABÁLYOK (DR LAKATOS MÁRIA)
2. MAGYAR ADÓZÁS RENDJE -1988-AS ADÓREFORM, ALAPELVEK, JOGI HÁTTÉR (DR LAKATOS MÁRIA)
3. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS FELÉPÍTÉSE, ALANYAI, ADÓTÁBLA (DR LAKATOS MÁRIA)
4. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSOK, MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK, ADÓCSÖKKENTŐ KEDVEZMÉNYEK, TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB, BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (DR LAKATOS MÁRIA)
5. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁSA (DR LAKATOS MÁRIA)
6. VAGYONADÓK, HELYI-, ÖNKORMÁNYZATI ADÓK, BE NEM SOROLHATÓ ADÓTÍPUSOK I (DR LAKATOS MÁRIA)
7. PÉLDÁK,FELADATOK,GYAKORLATOK (DR LAKATOS MÁRIA)
8. KISVÁLLALATOK ADÓZÁSA I. (DR LAKATOS MÁRIA)
9. KISVÁLLALATOK ADÓZÁSA II (DR LAKATOS MÁRIA)
10. PÉLDÁK, FELADATOK(DR LAKATOS MÁRIA)
11. EVA (DR LAKATOS MÁRIA)
12. EGYÉB ADÓRENDSZEREK (DR LAKATOS MÁRIA)
13.PÉLDÁK KISVÁLLALKOZÓI ADÓZÁSRA,ÖSSZEHASONLÍTÓ FELADATOK (DR LAKATOS MÁRIA)
14. ÖSSZEFOGLALÁS(DR LAKATOS MÁRIA)
Félévi követelmény: Az évközi jegy megadásának feltétele két zh egyenként legalább 50% +1 pontra való megírása. A félév során október 28-án írják az első zh-t a hallgatók, a személyi jövedelemadó, helyi adók témaköréből. Pótlásra a rákövetkező héten, vagy december második hetétől van mód. A félév utolsó előadásán a többi témakör kérdéseiből áll össze a 2. zh. Pótlási lehetőség a rákövetkező héten lesz. A két zh eredménye 50-50 százalékban teszi ki a megajánlott évközi jegyet.
Az írásbeli számonkérés - mindkét zh esetében - egy három részből álló feladatsor kitöltésével történik a következő módon:
az összes kapható pont: 100
Ebből
Harminc feleletválasztós tesztkérdés 40 pont
Két példa 15-15 pont, összesen 30 pont
Két esszékérdés egy előre megadott
kérdéskörből 15-15 pont, összesen 30 pont
Ponthatárok:
0 - 49 pont elégtelen
50- 63 pont elégséges
64- 77 pont közepes
78- 91 pont jó
92- jeles
Pótlási lehetőségek: A szorgalmi időszak utolsó hete, vizsgaidőszak első két hete.
Konzultációs lehetőségek: Szerda: 11-13-ig,
Vizsgaidőszakban egyéni megbeszélés szerint
Irodalom: Dr Lakatos Mária: Adózás I. oktatási segédanyag (BME, 2015)
Tanulmányi munka:
Csak vizsgás: Nem

Kurzusok:

13  -  Magyar

Segédanyagok:

A kurzus-specifikus segédanyagok a kurzusok adatlapjairól érhetők el!

Linkek:

A kurzus-specifikus linkek a kurzusok adatlapjairól érhetők el!