Adatlap letöltése |  « Vissza

Pénzügyi, számviteli informatika (BMEGT35ML48)

Kód: BMEGT35ML48
Képzés: Számvitel MA (részidős)
Oktatási mód: Előadás
Modul:
Követelmény: Vizsgajegy
Heti óraszám: V
Kredit:
Háttérismeret: Számvitel, Vezetői számvitel I, Ellenőrzés és könyvvizsgálat
Előtanulmányok:
Célkitűzés: Az információs rendszerek rohamos fejlődése nagy hatást gyakorol a számviteli szakma egészére. Mivel a legtöbb számviteli rendszer ma már számítógépek támogatásával működik, és a szükséges adatok az információs technológia segítségével kerülnek rögzítésre, összegyűjtésre és feldolgozásra olyan formában, hogy az előállított információ alkalmassá válhasson a döntéstámogatásra, így a számviteli szakemberek számára elkerülhetetlenné vált a különféle rendszerek és szoftverek működésének megértése. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a számviteli információs rendszerek adta lehetőségek kiaknázására, azok fejlesztésére és optimalizálására.
Tematika: 1. Bevezetés a számviteli információs rendszerekbe.
2. Számviteli információs rendszerek dokumentálása.
3. Adatbázis-kezelés.
4. Számviteli visszaélések, számítógépes bűnözés. A számviteli szakma etikai kérdései.
5. Belső kontroll rendszerek és informatikai kontrollok.
6. Integrált vállalatirányítási rendszerek. Multidimenzionális adatmodellek.
Félévi követelmény: A tantárgy vizsgával zárul, amely során a hallgatóknak gyakorlatorientált, eset jellegű kérdéseket kell kidolgozniuk.

Ponthatárok:

0-49 pont: 1
50-65 pont: 2
66 - 79 pont: 3
80 - 90 pont: 4
91 ponttól: 5
Pótlási lehetőségek: Ismételt vizsga
Konzultációs lehetőségek: E-mailen (szivos@finance.bme.hu) egyeztetett időpontban
Irodalom: Szívós László: Pénzügyi és számviteli informatika (BME MSC jegyzet, 2014)
Tanulmányi munka:
Csak vizsgás: Nem

Kurzusok:

Püszáminf_Ri  -  Magyar

Segédanyagok:

A kurzus-specifikus segédanyagok a kurzusok adatlapjairól érhetők el!

Linkek:

A kurzus-specifikus linkek a kurzusok adatlapjairól érhetők el!