Adatlap letöltése |  « Vissza

Termelésmenedzsment (BMEGT20A014)

Kód: BMEGT20A014
Képzés: Alkalmazott közgazdaságtan (BA) szak
BA Degree Program in Business and Man.
Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak
Oktatási mód: Előadás
Modul:
Követelmény: Vizsgajegy
Heti óraszám: 4+0+0v
Kredit: 5
Háttérismeret: Matematikai modellezés, költségszámítás, menedzsment alapok
Előtanulmányok: Neptunban megadottak szerint.
Célkitűzés: A tárgy célja bemutatni a termelési folyamatok alaptulajdonságait, valamint a termelési feladatok tervezéséhez és azok hatékony végrehajtásához szükséges alapvető módszereket. A tárgy a termelő- és szolgáltatórendszerek törvényszerűségeit egyaránt vizsgálja. Bemutatja a termelési feladat előrejelzésétől, az erőforrások biztosításán át a készletezésig valamennyi fontos termelésmenedzsment részfeladatot. A tananyag tárgyalásakor az elméleti alapok áttekintése mellett a gyakorlati alkalmazást példák és esettanulmányok segítségével tárgyaljuk.
Tematika: 1. A termelésmenedzsment feladata. Történeti áttekintés. A működési mutatók jelentősége.
2. Az előrejelzési módszerek osztályozása. Az idősor modellek csoportosítása. Előrejelzés mozgó átlaggal, exponenciális-simítással.
3. Trenddel és szezonalítással rendelkező igény előrejelzése. A Winters modell alkalmazása. Az exponeciális simítási modellek Pegels osztályozása.
4. Az előrejelzés kauzális módszerei. Előrejelzés lineáris regresszióval. Az előrejelzési hiba értékelése.
5. A kapacitásszámítás alapösszefüggései. A kapacitás és a gyártási költségek kapcsolata. Rövidtávú kapacitáselemzés számításai.
6. A kapacitás változása az idő függvényében. A tanulási görbe és a megbízhatóság hatása a kapacitásra.
7. A kapacitással kapcsolatos hosszú távú döntések elemzése. Kapacitáselemzés a döntési fa segítségével. A döntés érzékenységvizsgálata.
8. A készletgazdálkodás alapfogalmai. A készletezési rendszerek és jellemző költségei. Folyamatos készletvizsgálat és periodikus készletvizsgálat.
9. Gazdaságos tételnagyság számítások.
10. Mennyiséggel összefüggő árkedvezmény figyelembevétele.
11. A bizonytalanság figyelembevétele a kapacitásszámításnál. A biztonsági készlet számítása. Közelítő és elméletileg pontos számítások kapcsolata.
12. A készletezési modellek gyakorlati alkalmazása és számítógépes támogatása. A venni vagy gyártani esettanulmány.
13. Az aggregált termeléstervezés feladata. Termeléstervezési stratégiák elemzése. A termeléstervezés matematikai modelljei. 14. A lineáris programozás alkalmazása termeléstervezésnél. Érzékenységvizsgálati számítások.
Félévi követelmény: A megírt számonkérések alapján vizsgajegyet ajánlunk meg, melynek elfogadásáról az általam megadott módon kell rendelkezni. Az aláírás és a megajánlott vizsgajegy megállapítása három zárthelyi és egy teszt együttes eredményeinek figyelembevételével történik. Az aláírás feltétele az összes pont legalább 40%-ának elérése. Ponthatárok a megajánlott jegyhez: 40,56,71,86.

Minden zárthelyi beugróval indul. A 6 perces beugró során hat egyszerű kérdésre kell felelni. A beugró akkor sikeres, ha a hallgató a legalább négy kérdésre hibátlanul felelt (egyébként a dolgozat sikertelen).
Pótlási lehetőségek: Mindhárom zárthelyi pótlását lehetővé tesszük. Az utolsó teszt nem pótolható. A TVSZ 14§ (1) és (2) pontja értelmében két zárthelyi pótolható (kettőnél több pótlás igénybevétele esetén a hallgató nem kaphat aláírást).
Konzultációs lehetőségek: Megbeszélés alapján.
Irodalom: kötelező:
Koltai T.: Termelésmenedzsment. Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, 2006.

ajánlott:
Koltai T.: A termelésmenedzsment alapjai I. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001. (Jegyzetszám: 35063)
Tanulmányi munka: Az elméleti alapok elsajátítása és az egyes témakörökhöz tartozó feladatok és esettanulmányok megoldása.
Csak vizsgás: Nem

Kurzusok:

S6  -  Magyar

Segédanyagok:

A kurzus-specifikus segédanyagok a kurzusok adatlapjairól érhetők el!

Linkek:

A kurzus-specifikus linkek a kurzusok adatlapjairól érhetők el!