Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Árva Gábor doktorandusz
Dr. Bérces Roland egyetemi docens
Dr. Bernschütz Mária egyetemi adjunktus
Dr. Biró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus
Dr. Bognár Ferenc tudományos segédmunkatárs
Danó Györgyi egyetemi tanársegéd
Dr. Danyi Pál egyetemi docens
Dóra Tímea Beatrice tudományos segédmunkatárs
Erdei János mesteroktató
Iványi Tamás doktorandusz
Dr. Kalló Noémi egyetemi docens, tanszékvezető
Kelemen Tamás mesteroktató
Dr. Kiss Gyula László egyetemi adjunktus
Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár
Kovács István egyetemi tanársegéd
Dr. Kövesi János egyetemi tanár
Dr. Pataki Béla egyetemi docens
Dr. Petruska Ildikó egyetemi docens
Potykievics Tamás külső óraadó
Rátkai-Füzesi Adrien Mariann doktoranda
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens
Surman Vivien doktoranda
Dr. Szabó Gábor Csaba egyetemi docens
Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens
Tamás Alexandra doktoranda
Dr. Topár József c. egyetemi docens
Torda Tamás doktorandusz
Dr. Veres István egyetemi adjunktus

Pénzügyek Tanszék

Dr. Andor György egyetemi docens
Bárány Mónika egyetemi tanársegéd
Dr. Bethlendi András egyetemi docens
Dr. Bodrogi Bence Péter egyetemi adjunktus
Bognár Zsuzsanna phd hallgató
Bohák András phd hallgató
Dr. Bóta Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Böcskei Elvira tudományos főmunkatárs
Dr. Deliné Pálinkó Éva egyetemi docens
Dr. Dombi Ákos egyetemi adjunktus
Dr. Dülk Marcell egyetemi adjunktus
Dr. Fellegi Miklós külső óraadó
Dr. Fortvingler Judit egyetemi adjunktus
Dr. PhD. Galántai Zoltán egyetemi docens
Dr. György László egyetemi adjunktus
Dr. Hajdu Ottó egyetemi docens
Dr. Hevér Boglárka egyetemi tanársegéd
Hiri Gyöngyi külső óraadó
Dr. Karai Éva egyetemi docens
Dr. Kósa Zsuzsanna egyetemi docens
Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens
Dr. Lakatos Mária egyetemi adjunktus
Dr. Lamanda Gabriella egyetemi adjunktus
Mizsák Márta
Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Orlovits Zsanett egyetemi adjunktus
Dr. Ormos Mihály egyetemi tanár
Pál Tamás egyetemi tanársegéd
Rácz Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Rózsa Ildikó egyetemi adjunktus
Sereg Nikolett doktoranda
Dr. Simon Csaba egyetemi adjunktus
Solt Eszter Éva egyetemi tanársegéd
Szívós László egyetemi tanársegéd
Dr. Tarafás Imre egyetemi tanár
Timotity Dusán egyetemi tanársegéd
Dr. Tóth Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Türei Sándor Zoltán egyetemi docens
Dr. Veress József egyetemi tanár
Dr. Vígvári András külső óraadó

Üzleti Jog Tanszék

Dr. Bánkuti Antal egyetemi adjunktus
Csatári Piroska titkárságvezető
Dr. Cseh Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Csőke Rita doktoranda
Dr. Glatz Ferenc Henrik egyetemi adjunktus
Dr. PhD. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Lehóczki Zsófia egyetemi tanársegéd
Dr. Markovich Réka egyetemi tanársegéd
Dr. PhD. Nagy Csongor István egytemi adjunktus
Dr. Nagy Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. PhD. Pázmándi Kinga egyetemi docens
Dr. DSc. Perecz László egyetemi tanár
Dr. PhD. Pétervári Kinga adjunktus
Dr. DSc. Sárközy Tamás egyetemi tanár
Dr. Szánthó Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Szekeres Diána egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Tímea egyetemi tanársegéd
Dr. PhD. Verebics János egyetemi docens

Külső oktatók

Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár
Dr. Meyer Dietmar tanszékvezető
Simonffy Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Vecsenyi János egyetemi tanár